Nápověda

 • Ceník inzerce

 • Hlídací pes

 • Interní číslo inzerátu

 • Jak inzerát zvýhodnit v pořadí

 • Jak odpovědět na inzerát pod značkou?

 • Kupony pro soukromou a podnikatelskou inzerci

 • Než si podáte bezplatný inzerát

 • Obchodní podmínky inzerce

 • Oblíbené hledání

 • PITEL - Placená Inzerce TELefonicky

 • QR kódy

 • Reklama na Facebooku

 • Seznam placených rubrik

 • SMS inzeráty

 • SMS seznamka

 • SMS služby

 • Technické specifikace

 • Vložení inzerátu na další weby

 • Vložení inzerátu na další weby - podmínky

 • Vložení inzerátu na další weby - seznam partnerských webů

 • Využívání cookies

 • WebID - k čemu slouží?

 • Zásady zpracování osobních údajů

  Společnost ANNONCE a.s., IČ: 2422224, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17900 (dále jen „Annonce“), provozovatel webových stránek a tištěných titulů dostupných na www.annonce.cz (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Annonce považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí vašich osobních údajů je pro společnost Annonce prioritou.

  Společnost Annonce je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. Ohledně dotazů souvisejících s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat zodpovědnou osobu na osobniudaje@annonce.cz.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Annonce na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Annonce.

  1. Zpracovávané osobní údaje

  Společnost Annonce je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

  Údaje subjektů údajů: Účely zpracování: Kde například zpracováváme:
  Jméno, příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Annonce, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností https://www.annonce.cz/uzivatel/registrace/, CRM systém, účetní systém, a další
  Věk Plnění smluvního vztahu www.annonce.cz
  Adresa Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Annonce, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností https://www.annonce.cz/uzivatel/registrace/, CRM systém, účetní systém, a další
  Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření www.annonce.cz
  Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely www.annonce.cz, účetní systém, CRM systém, a další
  IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností www.annonce.cz
  Čas a datum Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností www.annonce.cz, účetní systém
  IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností www.annonce.cz, účetní systém, CRM systém, a další
  E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Annonce, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností www.annonce.cz, účetní systém, CRM systém, a další
  Telefon Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Annonce, Plnění ostatních zákonných povinností www.annonce.cz, účetní systém, CRM systém, a další
  Přezdívka Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.annonce.cz
  Záliby Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.annonce.cz

  2. Zpracovávané OSOBNÍ údaje zvláštní kategorie

  Společnost Annonce je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje zvláštní kategorie a to pouze pro potřebu plnění smluvního vztahu (zveřejnění objednané inzerce) dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

  Údaje subjektů údajů: Účely zpracování: Kde například zpracováváme:
  Pohlaví Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Výška Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Váha Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Velikost prsou Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Vlasy Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Rodinný stav Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Typ postižení Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Barva očí Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Sexuální orientace Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Tetování Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Piecing Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Erotické zkušenosti Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Erotogenní zóny Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Oblíbené polohy Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz
  Lehké úchylky Plnění smluvního vztahu. www.annonce.cz

  3. Účely zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje mohou být společností Annonce zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu
  • Správa uživatelských účtů ke službám
  • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (Annonce zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
  • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových Annonce zlepšuje kvalitu svých služeb>(prodej tisku a zboží, webové stránky, soutěže, apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
  • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
  • Provádění analýz a měřen (Annonce zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
  • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Annonce (Annonce zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru)
  • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
  • Zajištění ochrany zdraví a majetku (Annonce zajišťuje ochranu zdraví a majetku pomocí kamerových systémů)
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Annonce plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

  4. Účely zpracování osobních údajů zvláštních kategorií

  Vaše osobní údaje zvláštních kategorií mohou být společností Annonce zpracovávány pouze pro účely plnění smluvního vztahu.

  5. Seznam zpracovatelů

  V rámci Annonce jsou osobní údaje/osobní údaje zvláštní kategorie subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Annonce, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

  Společnost Annonce je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

  • Poskytovatelé technologií pro programatickou inzerci;
  • Distributorské společnosti;
  • Společnosti poskytující systém pro správu předplatitelů, inzerentů a účetních operací;
  • Poskytovatelé platebních brán;
  • Poskytovatelé analytických nástrojů;
  • Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.

  Společnost Annonce nikdy nebude poskytovat osobní údaje zvláštních kategoriístrong> třetím subjektům.

  Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé vaše osobní údaje/osobní údaje zvláštních kategorií předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

  6. Použití cookies

  Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Annonci poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

  Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

  Soubory cookies používá Annonce v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

  Jaké druhy cookies Stránky využívají?

  • session cookies:strong> tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
  • permanentní cookies (nebo tracking cookies):strong> tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

  Přihlášení a zabezpečení

  Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby Annonce. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá Annonce do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Cookies rovněž pomáhají Annonce bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech např. ovlivnění hlasování v soutěžích.

  Reklamy

  Pomocí cookies je na webech Annonce upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech Annonce používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

  Návštěvnost

  Annonce zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu. Na webech Annonce používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, ChartBeat a Netmonitor. Tato měření pro Annonci zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže Annonce neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Annonce tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

  Online platby

  Na webech používá Annonce různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale Annonce nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí Annonce informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů Annonce. U plateb Annonce rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

  Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům Annonce nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly.

  Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:
  Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
  Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
  Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

  7. Doba uchování

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Annonce povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

  • Plnění smluvního vztahu - do odvolání
  • Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu
  • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
  • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek  - max. 6 měsíců
  • Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
  • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích - do odvolání
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia ANNONCE do odvolání - do odvolání
  • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plněn - 
  • Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc
  • Plnění ostatních zákonných povinností  - max. 5 let

  Práva subjektů údajů

  Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o vás Annonce zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Annonce informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Annonce oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o vás Annonce zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Annonce opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že Annonce zpracováním vašich osobních údajů narušuje ochranu vašeho osobního a soukromého života nebo že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Annonce požadovat vysvětlení.
  • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  • Právo na výmaz: v případě, že již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po Annonce požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Annonce vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Annonce vaší žádosti nebude moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Annonce. případě, že Annonce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Annonce zpracování na základě vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
  • Právo na odvolání souhlasu: pokud jste nám udělili souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat.

  Při realizaci vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Annonce. Společnost Annonce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

  Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 3. 2018.