Zkušební komisař/komisařka

Místo výkonu práce: Nový Bor Charakteristika vykonávané činnosti: - provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - řízení a vydání rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly, včetně změn a odnětí registrace a vyřizování přestupků fyzických a právnických osob v rámci agendy - správní činnosti na úseku registrace řidičů a bodového hodnocení řidičů Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou* *pozn: Vzhledem ke skutečnosti, že výběrové řízení na toto pracovní místo je již po několikáté opakováno a Město Nový Bor nemohlo dosud obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání pro zařazení do 10. platové třídy, je výjimečně snížen kvalifikační předpoklad v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Předpokladem však je doplnění vysokoškolského vzdělání během trvání udělené výjimky, tedy během 4 let od přijetí. - řidičské oprávnění pro skupiny „A – B+ E“ s dobou praxe minimálně 5 let - platný průkaz zkušebního komisaře – výhodou - velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Office) - velmi dobré komunikační a organizační schopnosti; odolnost vůči stresu - souhlas s výkonem pracovních cest na území celé ČR - ochota dalšího vzdělávání - flexibilita, schopnost rychle se učit a samostatně pracovat - schopnost vysokého pracovního nasazení - znalost cizího jazyka (AJ, FJ nebo NJ) – výhodou - praxe ve veřejné správě – výhodou - starší 25 let - uchazeč nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních pěti letech mu nebyl takový trest uložen Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: - název příslušné funkce, o kterou se zájemce uchází - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu - datum a podpis uchazeče K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče: - strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - kopie řidičského průkazu - výpis z karty řidiče Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí 21.260 Kč až 31.240 Kč, osobní příplatek po zapracování). Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: dohodou Lhůta pro podání přihlášky: do 11:00 hodin dne 07.07.2020 Způsob podání přihlášky: V uzavřené obálce do podatelny Městského úřadu Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor. Obálku označte textem: „Výběrové řízení – zkušební komisař/komisařka“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG