Adform

Zdravotnictví Sociální pracovník

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy Terénní sociální pracovník/pracovnice - náhradní rodinná péče. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 21260 kč, mzda max. 31240 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou - předpoklad do 04/2023) "Terénní sociální pracovník/pracovnice - náhradní rodinná péče, dohody o výkonu pěstounské péče" na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí , s místem výkonu práce statutární město Chomutov., , Stručné vymezení pracovní náplně: odkaz na www.chomutov-mesto.cz, , Platové zařazení: , " platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.260 Kč - 31.240 Kč dle započitatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu., , Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:, " úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, , " dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, , " ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy., , Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:, " vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo , " státní závěrečná zkouška z předmětu sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, právo, speciální pedagogika nebo, " vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost., , , Co od Vás očekáváme:, " dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, , " schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost, , " flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, , " aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), , " řidičský průkaz skupiny B., , Bez čeho se ale neobejdete? Bez informací, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit: , , Písemná přihláška musí obsahovat:, " jméno, příjmení a titul uchazeče, , " datum a místo narození, státní příslušnost, , " místo trvalého pobytu, , " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, , " telefonní a e-mailový kontakt, , " datum a podpis uchazeče., , Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: , " životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, , " ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, , " ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, , " kopie dodatku k diplomu, , " případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost., , Předpokládaný nástup: dle dohody. , , Kam pak s přihláškou?, Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - SPOD - pěstounská péče" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel o. Pracoviště: Statutární město chomutov, Zborovská, ďż˝.p. 4602, 430 01 Chomutov 1. Informace: Ivana Podlahová, .

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 23 podobných inzerátů
UIG