Zdravotnictví Sociální pracovník

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy sociální pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19760 kč, mzda max. 29740 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: městský úřad Lovosice, územní obce s rozšířenou působností., Specifikace zaměření činnosti sociální pracovnice/sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí:, - ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení k obnovení narušených funkcí rodiny, - vedení spisové dokumentace a provádění archivace, - poskytování sociálně-právního poradenství, - zpracování statistických údajů na úseku péče o dítě, - spolupráce se státními orgány a obecními úřady, poskytovateli zdravotních služeb, se školami, školskými zařízeními, s občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi, - pořádání případových konferencí, - podávání návrhů soudu a výkon funkce opatrovníka/poručníka dítěte, - plnění úkolů vyplývající z povinnosti Městského úřadu Lovosice, včetně mimořádných akcí odboru, Datum nástupu: dohodou na dobu určitou, Předpoklady:, - státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, - plná svéprávnost, - výpis z rejstříku trestů, - zdravotní způsobilost, - odborná způsobilost dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Požadavky:, - vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, - řidičské oprávnění skupiny B, Dále výhodou:, - praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí , - zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, Přihláška musí obsahovat:, - jméno, příjmení, titul, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků), - datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (e-mail., telefon), a přílohy:, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost , - strukturovaný životopis, - motivační dopis, - výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce), Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 24.05.2019 do 14 hodin., Na obálce vyznačte: "NEOTVÍRAT - Výběrové řízení - sociální pracovnice/sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí", Bližší informace poskytne kontaktní osoba.. Pracoviště: Město lovosice, Školní, ďż˝.p. 407, 410 02 Lovosice 2. Informace: Eva Rudiková, +420 416 571 200.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.