Zdravotnictví Sociální pracovník

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce Sociální pracovník/pracovnice do oddělení péče o rodinu a děti zařazený/á v odboru sociálních věcí. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce., Druh práce: výkon sociálních činností statutárního města Olomouce zařazených v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Pracovní poměr na dobu určitou - zástup po dobu pracovní neschopnosti, mateřské dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené., Požadavky a předpoklady:, - dosažené vzdělání, obor - dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:, a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitní práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost., b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu., - praxe ve veřejné správě v oblasti zaměřené na cílovou skupinu děti, mládež a rodina výhodou., - zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, , - znalost aktuálních předpisů ze sociálně-právní oblasti, , - dovednost a zkušenost práce s klientem (včetně vedení spisové dokumentace), , - schopnost samostatné práce a týmové spolupráce, , - dobré komunikační schopnosti, , - dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), , - řidičský průkaz skupiny B, , - zdravotní způsobilost, , - ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým postupům., Náležitosti přihlášky jsou:, - jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, , - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, , - datum a podpis uchazeče, K přihlášce je nutno přiložit:, - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, , - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, , - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - u vzdělání vysokoškolského v oborech, které nejsou v tomto oznámení uvedeny, doklad o splnění kvalifikačního předpokladu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 17. srpna 2018 na adresu Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č.p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.. Pracoviště: Statutární město olomouc, Horní náměstí, č.p. 583, 779 00 Olomouc 9. Informace: Informace, +420 585 513 204/294/295/298.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 22 podobných inzerátů