vrchní referent/rada – sociální pracovník/ice v oddělení hmotné nouze

Zajišťování agendy dávek pomoci v hmotné nouzi a plnění úkolů a povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování základního sociálního poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a sociálních služeb. Komplexní zpracovávání žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi včetně zpracování získaných údajů prostřednictvím agendových informačních systémů. Kontrola věcné a formální úplnosti, ověřování potvrzení a dokladů. Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy. Osobní příplatek od 1719 Kč do 5156 Kč. Zvláštní příplatek 2 500 Kč. Odměny. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 16. června 2024 + trukturovaný profesní životopis. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/67246-78099805“. V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 33 podobných inzerátů

Lékař interna

Zdravotnictví - Sokolov

Pracovní doba: od 7:00 do 15:30

Cena neuvedena

lékař bez atestace

Zdravotnictví - Sokolov

pracovní doba : dle dohody

Cena neuvedena

UIG