Vrchní referent/rada – sociální pracovník

Pracoviště: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav detašované pracoviště v Mnichově Hradišti Pracoviště: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Na služebním místě je státní služba (dále jen "služba") vykonávána v oborech služby 13 Nepojistné sociální dávkové systémy 14 Sociální služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení. Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. července 2023. Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin. Kvalifikační a další požadavky: Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který: a) je státním občanem České republiky , b) občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě] b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě], c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě] , d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě] , e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. minimálně vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu , f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] . - vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo - vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Posuzovány budou žádosti 1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 25. května 2023, tj. v této lhůtě o doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, o podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, o podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz , nebo o podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID k7rzpxf. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/62222-78099812". V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. o podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Úřad práce České Republiky
Obor: Zdravotnictví
Profese: Sociální pracovník
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Plný úvazek
Plat: 23390 - 34370 Kč
Město: Mnichovo Hradiště
Ulice: Jiráskova
Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG