Vrchní inspektor - stavební prevence

Hledáme spolehlivého kolegu/yni do úseku stavební prevence s místem výkonu práce na pracovišti stavební prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení Územního odboru Teplice HZS Ústeckého kraje (v areálu stanice Teplice), Riegrova 1898, 415 01 Teplice. Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání, nebo VOŠ v oboru technickém, všeobecném, nebo humanitním. Další odborné požadavky: Základní znalost a orientace v právních a technických předpisech, zejména v zákoně o PO, stavebním zákoně, správním řádu, ČSN (např. 73 0802, 73 0804, výkresech ve stavebnictví - výkresy požární bezpečnosti stavby. Praxe v technických a stavebních oborech vítána. Pozice je možná i pro absolventy Dále velmi dobré komunikační dovednosti, kultivovaný projev, organizační schopnosti, ochota se vzdělávat a znalost práce na PC (MS Office). Jedná se o služební poměr, který je upraven zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění. Nabízíme: platové zařazení v 6. tarifní třídě - základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe (rozpětí platového tarifu od 28 840 Kč do 42 130 Kč) + zvláštní příplatek ve výši 3 800 Kč + možnost osobního příplatku po zapracování. - nabízíme denní režim služby s týdenní základní dobou služby 37,5 hodiny, 6 týdnů dovolené - zajímavou práci v profesionálním hasičském záchranném sboru, služební poměr, který je upraven zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění - plnou náhradu platu v nemoci 30 dní Předpokládaný datum ustanovení na služební místo: ihned (přijetí po splnění požadavků dle zákona o služebním poměru. Náplň služebního místa: výkon státního požárního dozoru a činností na pracovišti prevence Územního odboru Teplice HZS Ústeckého kraje, výkon odborných činností s územně vymezenou působností. Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce: profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání výpis z rejstříku trestů ne starší jak tři měsíce vyplněný formulář "Prohlášení uchazeče o zaměstnání - GDPR" - naleznete stránkách HZS Ústeckého kraje, pod záložkou Kariéra - Volná místa - Dokumenty Písemnou přihlášku a požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. emailu) doručte písemně nebo emailem v termínu od 27.07.2022 do 12.08.2022 na adresu HZS Ústeckého kraje, oddělení personální a PaM, Horova 1340/10, 400 01. Odborné dotazy k náplni služební činnosti směřujte na mjr. Ing. Jitku Kočí, tel. 950 441 230, administrativní či personální dotazy na tel.: 950 430 158, 950 430 153, 950 430 152. Uchazeči, splňující stanovené podmínky, budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG