Vedoucí oddělení ochrany životního prostředí na odboru životního prostředí a zemědělství

Místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín nástupu: 1. 9. 2020 Charakteristika vykonávané práce: zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy na úseku ovzduší a odpadů v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy v působnosti kraje. Požadavky: - dosažené vzdělání: VŠ - obor vzdělání: ochrana životního prostředí, energetika výhodou - znalosti oboru: technická ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, ochrana ovzduší, správní řád, zákon o krajích - zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností v hospodaření s odpady, nebo pro výkon správních činností v ochraně ovzduší výhodou - zkušenost v řízení kolektivu výhodou - praxe ve veřejné správě: v posledních 3 letech výhodou - praxe v oboru: 3 roky v posledních 5 letech výhodou - jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou - další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet. Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení ochrany životního prostředí na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení personální, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 7. 8. 2020 do 12:00 hodin. Kontaktní pracovník - vedoucí odboru: Ing. Josef Veselský, telefon: 585 508 402, email: j.veselsky@olkraj.cz . Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.olkraj.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet. O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz ), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 20 podobných inzerátů
UIG