Vedoucí oddělení investic a správy majetku města

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemnice Městského úřadu Němčice nad Hanou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení investic a správy majetku města Požadavky: -minimálně středoškolské vzdělání s maturitou -znalost zákona o veřejných zakázkách -praxe s vedením kolektivu minimálně 3 roky -řidičský průkaz skupiny B -časová flexibilita (občasná práce o víkendech, popř. dle potřeby) -samostatnost, odpovědnost a důslednost v práci -nekonfliktnost, dobrá spolupráce s lidmi a v pracovním kolektivu -velmi dobrá komunikativnost -znalost úředního jazyka -výborná znalost práce na PC (word, excel) Výhoda: praxe v problematice investiční výstavby , praxe v oboru stavebnictví Nabízíme: zodpovědnou a zajímavou práci, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou, věcné dary, jednorázové odměny Náležitosti přihlášky uchazeče: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis uchazeče Doklady, které je nutno doložit k přihlášce -strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadní profesní praxi, odborných znalostech a dovednostech s kontaktní adresou, telefonem, e-mailem -výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč svou bezúhonnost čestným prohlášením -ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání -souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, Součástí výběrového řízení budou osobní pohovory s uchazeči, kteří předložili úplné přihlášky včetně příloh. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek. Přihlášku s přílohami doručte v zalepené obálce nejpozději do 16.05.2024 do 12:00 hodin, buď osobně na podatelnu Městského úřadu, Němčice nad Hanou nebo poštou na adresu: Městský úřad Němčice nad Hanou Ing. Ivana Korvasová, tajemnice městského úřadu Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou Uzavřenou obálku zřetelně označte heslem "Výběrové řízení - vedoucí oddělení investic a správy majetku města" Případné dotazy zodpoví tajemnice MěÚ Ing. Ivana Korvasová, tel. 727869212 Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG