Vedoucí hospodářsko správního odboru

Místo výkonu práce Obec Kvasice - Vykonávaná agenda: řízení a vedení hospodářsko správního odboru, výkon státní správy stavebního úřadu, silničního správního úřadu a životního prostředí, personální agenda odboru, příprava podkladů pro orgány obce. - Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v magisterském, bakalářském studijním programu studijní obor stavební, architektonický nebo právní, znalost aktuálních právních předpisů týkajících se dané agendy, zejména: zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 500/2004 sb., správní řád, zákon č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků, manažerské, organizační a komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany, schopnost rychlé orientace v nové problematice, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost a seriózní vystupování, výborná znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič - výhodou: zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu, praxe na místě vedoucího pracovníka, znalost práce v programech VITA a GEOVAP, praxe ve veřejné správě minimálně 5 let - předpoklady podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění - k přihlášce bude přiložena písemná koncepce řízení hospodářsko správního odboru Obecního úřadu Kvasice v rozsahu stran textu max 2A4 - Platová třída 11, Pracovní poměr doba neurčitá, Předpokládaný nástup dohodou - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis - K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst.4 zákona č.312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971), originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971), - Přihlášky v listinné podobě se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte osobně nebo poštou v originále nebo úředně ověřené kopii v zalepené obálce se značkou OÚ - NEOTVÍRAT nejpozději do 30.9.2020 na adresu: Obecní úřad Kvasice, podatelna, p. Marie Horová, A.Dohnala 18, 768 21 Kvasice. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Požadujeme

  • Práce s PC - základní dovednosti PC
  • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: OBEC KVASICE
Obor: Management
Profese: Vedoucí
Vzdělání: VŠ (Bc.)
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 33790 Kč
Město: Kvasice
Ulice: A. Dohnala
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Telefon: 573 358 011
Uložit kontakt do mobilu pomocí QR kódu.

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG