Úředník/úřednice Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Polná

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona o úřednících: - je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt, - dosáhl věku 18 let - je způsobilý k právním úkonům - je znalý jednacího jazyka - je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy Další požadavky: - vzdělání dle § 13a odst. 2 stavebního zákona a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví - zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou - praxe ve veřejné správě, zejména stavebním úřadu výhodou - výborná znalost stavebního zákona, zákona o obcích, katastrálního zákona - schopnost analyticky a koncepčně myslet - schopnost samostatného rozhodování a ochota nést odpovědnost - dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost týmové práce - znalost agendového informačního systému Vita - stavební úřad - výhodou - výborná znalost práce na PC - Word, Excel, internet, PowerPoint - certifikát ECDL výhodou - spolehlivost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat - místní znalost výhodou První kontakt telefonicky, 8 - 14 hod.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG