Úředníci odboru finančního - pracovníci úseku ekonomiky odobru finančního - účetní

Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici úředník/úřednice odboru finančního (pracovní poměr na dobu neurčitou). Druh práce: pracovník/ce úseku ekonomiky odboru finančního - účetní Platová třída: 9 Místo výkonu práce: Městský úřad Cheb Termín nástupu: dle dohody Pracovní doba: Po+ St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba), Út+ Čt+ Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba). Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - znalost jednacího jazyka. Minimální požadavky úřadu: - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou - znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků včetně praktické znalosti podvojného účtování - rámcová znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších změn - dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet) - dobré komunikační schopnosti, asertivita. Výhodou: - praxe v oblasti účetnictví obcí - praxe v územní samosprávě nebo ve státní správě. Výčet požadovaných dokladů: - vyplněná žádost o přijetí do pracovního poměru (tiskopis je k dispozici na internetových stránkách města Chebu www.cheb.cz nebo na podatelně MěÚ) - strukturovaný životopis s údaji o dosavadním průběhu zaměstnání uchazeče a o jeho odborných znalostech - výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Nabízíme: - pět týdnů dovolené - pružná pracovní doba - zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km, indispoziční volno v rozsahu 3 dnů) - po zapracování možnost přiznání osobního příplatku - odborné vedení v adaptačním procesu. Lhůta pro podání přihlášek: do 22.03.2023 včetně, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny. Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb, nebo písemně na adresu: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru Ing. Ladislavy Holcové, tel. 354 440 154, e-mail: holcova@cheb.cz , nebo u hlavní účetní Ing. Růžičkové, tel. 354 440 160, e-mail: ruzickova@cheb.cz . Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Výběrové řízení proběhne dne 27. března 2023 v 8,30 hod. v budově Městského úřadu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, zasedací místnost č. 5, v přízemí vedle recepce.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 15 podobných inzerátů
UIG