Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly

Požadujeme: o střední vzdělání s maturitní zkouškou o praxe ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání) nejméně 3 roky o přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů o znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací o logické a tvůrčí myšlení, analytické schopnosti o samostatný a odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, schopnost učit se nové věci o smysl pro týmovou práci, dobré komunikační schopnosti o dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet) o řidičské oprávnění skupiny "B", schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností Výhodou: o vysokoškolské vzdělání o vzdělání ekonomického zaměření o zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu o praktické zkušenosti z kontrolní činnosti nebo auditu ve veřejné správě nebo z přezkoumávání hospodaření na obcích Nabízíme: o perspektivní pozici o zázemí stabilní organizace o pracovní poměr na dobu neurčitou o zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení o plný pracovní úvazek o 11. platovou třídu", platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů o odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu o trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování o vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program o každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách Reagovat na toto výběrové řízení můžete nejdéle do 8. 10. 2021 do 12.00 hod. Bližší informace najdete na https://www.kr-vysocina.cz/pracovni-mista-pro-zamestnavatele-kraj-vysocina-se-zarazenim-do-krajskeho-uradu/ds-300414/archiv=1&p1=67956

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG