Strážník městské policie

První kontakt: e-mailem Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů: o státní občanství ČR, o střední vzdělání s maturitní zkouškou, o zdravotní způsobilost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, o věk minimálně 18 let, o bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, o spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky: o komunikační a organizační schopnosti, o řidičské oprávnění skupiny "B", aktivní řidič, o tělesná a duševní způsobilost, o uživatelská znalost práce s PC. Výhodou je: o platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie, o praxe u obecní policie, o trvalé bydliště Rosice a okolí (z důvodu dosažitelnosti), o znalost AJ nebo NJ. Nabízíme: o 5 týdnů dovolené + 4 dny sick days, o stravenkový benefit, o příspěvek na dovolenou, o příspěvek na penzijní připojištění, o výhodné tarify mobilního operátora. Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému posouzení způsobilosti a testu fyzické zdatnosti pro výkon funkce strážníka městské policie. Termín nástupu: dle dohody. Platové podmínky: se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Do doby získání osvědčení pobírá čekatel plat odpovídající 5. platové třídě (platový tarif 21.370, - Kč), po zařazení do přímého výkonu služby - 8. platová třída, platový stupeň dle započitatelné praxe. Kontaktní pracovník: Ing. Michaela Sochorová (personalistka), tel. 546 492 106. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice nebo předejte na podatelně Městského úřadu Rosice, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14.05.2021. Zásilku označte na obálce heslem "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - strážník MěP". Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče. K přihlášce připojte: ? strukturovaný životopis, ? úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, ? čestné prohlášení o spolehlivosti dle ust. § 4 písm. b) zákona o obecní policii (ne starší tří měsíců). Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří budou výběrovou komisí na základě vyhodnocení došlých přihlášek zařazeni do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG