SPRÁVCE SÍTĚ A SERVEROVÉ INFRASTRUKTURY ODBORU INFORMATIK MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

*KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava. Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení". Termín ukončení příjmu přihlášek: 19. 7. 2024. Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum a podpis uchazeče. Požadované doklady: - profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005) Požadavky stanovené statutárním městem Opava: - VŠ vzdělání technického směru - schopnost řídit IT projekty - výborná znalost WAN a LAN, praktická znalost TCP/IP, sítí, routerů, switchů, WiFi, atd. - znalosti MS Windows Server 2019/2022 (WSUS, Terminal Servery atd.), částečně OS Linux - zkušenosti se skriptováním a automatizací úkonů - výhoda znalost správy F5 BIG-IP/WAF, MS SQL, DB Oracle, zkušenost s administrací DB - nejméně 3 letou praxi při správě síťové a serverové infrastruktury - orientace v problematice IT bezpečnosti (např. NIS2, ISO 27000) - komunikační a organizační dovednosti, schopnost spolupracovat na týmových projektech - samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, smysl pro pořádek, důslednost, ochota se vzdělávat - zvládání stresových situací a schopnost aktivního řešení problému Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny indispozičního volna. Platové zařazení: platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 26.600 až 37.170) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Po zapracování a přiznání osobního příplatku finanční ohodnocení až 45.000 Kč měsíčně, s možností dalšího růstu. Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců. Celé znění VŘ na stránkách www.opava-city.cz

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 33 podobných inzerátů
UIG