sociální pracovník/pracovnice

Charakteristika vykonávané práce: zejména plánování průběhu a rozsahu poskytování Pečovatelské služby města Terezín, provádění sociálních šetření a depistáží, zajišťování základní sociální agendy a standardní dokumentace, zajištování agendy zvláštního příjemce důchodu, administrativa ve veřejné správě. Platové zařazení: tarifní třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, příloha č. 2. Požadavky na uchazeče: odborná způsobilost v souladu s §110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb, o sociálních službách: a) vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost; b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo sociální pedagogiku; další požadavky - zdravotní způsobilost, znalost zákona o sociálních službách, zák. o obcích a dalších souvisejících zákonů, orientace ve správním řádu, kladný přístup ke starším lidem a osobám se zdravotním postižením, sociální cítění, samostatnost, cílevědomost, slušné vystupování, pečlivost, důslednost, tvůrčí a aktivní přístup k práci, snaha o další vzdělávání, komunikační a organizační schopnosti, dobrá znalost a samostatná práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič. dále výhodou: praxe v oboru sociální práce, praxe ve státní správě nebo samosprávě, znalost správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálních služeb, sociální péče. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občan ČR, popř. cizí státní občan s TP na území ČR, starší 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, ovládá jednací jazyk Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, e-mailový nebo telefonní kontakt, datum a podpis. Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dalších doklady prokazující odbornou vzdělanost, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách pro účely této veřejné výzvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vyjádření zda požaduje zájemce v případě neúspěchu vrácení předložených dokladů. Způsob podání přihlášky: přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu v přízemí MěÚ Terezín, nám. ČSA 179, Terezín, nebo zašlete na adresu Městský úřad Terezín, nám. ČSA 179, 41155 Terezín, na obálce vyznačete: "NEOTVÍRAT - veřejná výzva - SP", lhůta pro podání přihlášky - nejpozději do 11.11.2020 do 16:00 hodin.

Nabízíme

  • stravné, příplatek na penzijní pojištění, karta benefity
Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Město Terezín
Obor: Zdravotnictví
Profese: Sociální pracovník
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 24300 - 35820 Kč
Město: Terezín
Ulice: nám. ČSA
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG