SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK DOPROVÁZEJÍCÍ PĚSTOUNY

Koho hledáme? Sociální pracovník doprovázející pěstouny v POINT Rodina poskytuje pomoc a podporu pěstounům prostřednictvím poradenství, doprovázení a vzdělávání v regionu Střední Čechy: Osobě pečující a osobě v evidenci při péči o dítě svěřené do péče poskytuje nebo zprostředkuje poradenství: - zprostředkovává pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v pěstounské péči, která je přiměřená věku dítěte, - zprostředkovává psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci pěstounům, - je v pravidelném kontaktu s rodinou a pěstouny, - zpracovává podklady k žádosti o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, sjednává s osobami pečujícími Plán poskytování služeb, vypracovává průběžné zprávy o výkonu pěstounské péče, - vede o přímé práci s klienty záznam v papírové nebo elektronické formě. Vše v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, souvisejícími předpisy a s platným Pověřením k výkonu soc. právní ochrany dětí společnosti POINT Milovice z. ú. Jak si Vás představujeme: - vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo - vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. - způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost prokázanou výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíce - dobré organizační a komunikační schopnosti včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce - kreativitu, časovou flexibilitu, samostatnost a spolehlivost - právní vědomí v oblasti vztahů k nezletilým osobám bez plné svéprávnosti - předpoklady k samostatné i týmové práci - zdravotní způsobilost potvrzená vstupní lékařskou prohlídkou praktického nebo smluvního lékaře - další vzdělávání výhodou Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte na níže uvedený email. Do předmětu emailu uveďte: "Výběrové řízení - sociální pracovník POINT Rodina" V motivačním dopise odpovězte na následující otázky: - Proč chcete pracovat v POINT Rodina Milovice? - Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v sociální, výchovné a vzdělávací práci s cílovou skupinou rodiny s dětmi? - Stručný projektový záměr na téma: Zajištění víkendového pobytu pro pěstouny s dětmi se zajištěným programem - vzdělávání pro pěstouny, volnočasové aktivity pro děti - včetně stručného rozpočtu akce. Uzávěrka přihlášek: do 31. 3. 2024 včetně Předpokládaný termín výběrového řízení: 10. duben 2024 Předpokládaný termín nástupu: květen - červen 2024 K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici. Poté budou všechny materiály skartovány." Více informací o sociální službě i naší organizaci můžete nalézt na www.pointmilovice.cz nebo na FB POINT Milovice. Nabízíme: - zaměstnání na hlavní pracovní poměr (úvazek 0,5) - flexibilní prac. doba, HPP na dobu určitou - plat ve výši 35 - 38 000, -Kč (hrubá mzda při úvazku 1,0) podle vzdělání - 5 další dnů pracovního volna nad rámec zákonné dovolené - zajímavou a kreativní práci v organizaci s tradicí a dobrým jménem - profesní podporu (supervize, metodická podpora) - možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady (seberealizace) - příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu Kontaktujte nás e.mailem nebo telefonicky.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG