Sociální pracovník/ce Úseku sociálních věcí a školství Městského úřadu Moravský Beroun

Pracoviště: náměstí 9. května č.p. 4, Moravský Beroun. Informace k volnému místu, přihláška do výběrové řízení a informace o zpracování osobních údajů na https://www.morberoun.cz/ Lhůta pro podání přihlášky: Přihlášku s požadovanými doklady lze podat poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, a to nejpozději do 29. října 2020 do 14:00 hodin, kdy přihláška musí být doručena na městský úřad. Obálku označte: „sociální pracovník ÚSVaŠ – NEOTVÍRAT“. Kontaktní pracovník: Irena Hladká, pověřena řízením úseku sociálních věcí a školství, tel.: 554 773 121, mobil: 606 721 614, e-mail: irena.hladka@morberoun.cz . Na základě zaslaných podkladů může být uchazeč o pracovní pozici pozván k osobnímu pohovoru. V případě nevybrání budou doklady vráceny zpět. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto oznámení i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených zájemců. K přihlášce připojí uchazeč tyto dokumenty: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené charakteristiky pracovní náplně, b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pracovní poměr: s úvazkem 1,0 na dobu určitou, a to po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou, pracovní neschopnost a čerpanou dovolenou. Obecná charakteristika pracovní náplně: - provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení, - posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení, - zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislosti, osobám bez přístřeší, osobám v pobytové nebo hmotné nouzi, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné osoby, - vedení případové konference, spisové dokumentace a zpracování citlivých dat, - zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci, - koordinace činnosti s odbory a úseky městského úřadu.

Požadujeme

  • Práce s PC
  • Práce s PC - textový editor (Word)
  • Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)
  • Práce s PC - Windows
Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Město Moravský Beroun
Obor: Zdravotnictví
Profese: Sociální pracovník
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 21260 - 31240 Kč
Město: Moravský Beroun
Ulice: náměstí 9. května
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG