Sociální pracovník/ce - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Místo výkonu práce: ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, Slezská Ostrava Lhůta pro podání přihlášky: do 31.07.2020 na email. Charakteristika činnosti a) vyhledává děti, kterým je potřeba poskytnout sociálně - právní ochranu, sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, provádí šetření v rodinách b) působí na rodiče a osoby s rodičovskou odpovědností, aby plnili rodičovské povinnosti, projednává případné odstranění nedostatků c) provádí vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, a využívá nástroje sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte d) poskytuje pomoc dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňuje a koordinuje opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte e) rozhoduje o výchovných opatřeních podle zvláštního právního předpisu a sleduje, zda jsou dodržována f) podává návrhy soudu:- na vydání předběžného opatření podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, - na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, - na zrušení těchto opatření g) vykonává funkci opatrovníka dětí a funkci poručníka ve své působnosti v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem nebo poručníkem město podle občanského zákoníku, příp. zákona o zvláštních řízeních soudních h) spolupracuje se školami, školskými zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími, orgány činnými v trestním řízení, zařízeními pro výkon trestu i) plní úkoly uložené vedoucím oddělení a vedoucím odboru na oddělení SPOD j) u rodin s nezaopatřenými dětmi vykonává v odůvodněných případech funkci zvláštního příjemce dávek hmotné nouze, pokud městský obvod za podmínek ustanovení § 40 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ustanovil zvláštním příjemcem příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi, také zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory a rovněž dávek důchodového pojištění k) poskytuje součinnost soudům při výkonu rozhodnutí o výchově dětí podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, případně občanského soudního řádu l) při zajišťování výkonu sociálně-právní ochrany mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu (nepřetržitá pracovní pohotovost) vykonává v součinnosti s magistrátem dle určených termínů působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území města a pro správní obvody obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice. m) dále plní všechny úkoly zákona o sociálně-právní ochraně dětí mimo agendy osvojení, pěstounské péče a poručenské péči s výjimkou ustanovení o pěstounské péči na přechodnou dobu dle ustanovení§ 27 a odst. 7 a 8 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. a mimo agendy ust. § 49 odst. 1 téhož zákona a mimo agendy zastupování mladistvých, proti kterým je vedeno trestní řízení a nemají na území ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, ani nejsou oprávnění podle ust. § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, trvale pobývat na území ČR, příp. podali návrh na zahájení řízení o udělení azylu Požadované vzdělání -vzdělání - stupeň: Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku nebo vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost -odborná způsobilost dle vyhlášky MV ČR 512/2002 Sb., o zvláštní odborná způsobilosti úředníků územních samosprávných celků -Bezúhonnost, Svéprávnost

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Statutární město Ostrava
Obor: Zdravotnictví
Profese: Sociální pracovník
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 33790 Kč
Město: Ostrava
Ulice: Těšínská
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava - město

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG