sociální pracovník/ce - úředník/ce na útvaru tajemníka

Místo výkonu práce - pracoviště Městského úřadu Hulín, město Hulín a obce Břest a Pravčice - Vykonávaná agenda: sociální práce, výkon veřejného opatrovnictví, dotace spolkům a poskytovatelům sociálních služeb - Kvalifikační požadavky dle 110 z. č. 108/2006 Sb.: vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, popřípadě vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle školského zákona v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, znalost právních předpisů, týkajících se státní správy a samosprávy a vykonávané činnosti, zejména: zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, psychická odolnost a emoční, schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty, ochota dále se vzdělávat, pečlivost, systematičnost, kladný vztah k administrativě, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů, uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office – Word, Excel, internet, e-mail), řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla, osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb - Výhodou: osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, praxe ve veřejné správě na úseku sociální práce - Předpokládaný nástup dle dohody, Platová třída 10 dle nař. vlády č.341/2017Sb., Pracovní poměr na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a rodičovské - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti (§ 7 odst. 4 zákona o úřednících): jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefon nebo e-mail, datum a podpis - Doklady, které je nutné doložit k přihlášce (§ 6 odst. 4 zákona o úřednících): strukturovaný životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zák. čís. 312/2002 Sb., pokud jej uchazeč získal, souhlas se zpracováním poskytnutých údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. - Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte v originále, nebo v úředně ověřené kopii nejpozději do pondělí 13. července 2020 do 13:00 hodin na adresu: Město Hulín, útvar tajemníka, JUDr. Hana Hrabalová, nám. Míru 162, 768 24 Hulín. Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – sociální pracovník/pracovnice - úředník/úřednice na útvaru tajemníka. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Požadujeme

  • Práce s PC
  • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Město Hulín
Obor: Bankovnictví a finanční služby
Profese: Ostatní úředníci
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 31240 Kč
Město: Hulín
Ulice: nám. Míru
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG