Služební místo vrchní referent/referentka - rada pro kontrolu aktualizace

Pracovní doba: pružná, pevný blok 8 - 13 hod., pružné bloky 6 - 8 hod. a 13 - 18 hod. Požadavky: Orientace v oblasti katastru nemovitostí - výhodou. Zájemci se mohou hlásit do 11.5.2021: - zasláním žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc, nebo podané osobně na podatelnu služebního úřadu na uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.proolomokraj@cuzk.cz ), nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: kp8adpb). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada-kontrola aktualizace, Katastrální pracoviště Přerov“. Poznámka: Úplné a platné znění pro přihlášení se k výběrovému řízení je zveřejněno na https://www.cuzk.cz/

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG