REFERENT/REFERENTKA SPRÁVY MAJETKU ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTSKÉHO ÚŘADU PÍSEK

Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta/referentky správy majetku odboru správy majetku Městského úřadu Písek. Druh práce: zajišťování správních činností na úseku správy majetku města Pracovní náplň: - vedení evidence majetku města, spolupráce s katastrálním úřadem; - zpracovávání podkladů k převodům nemovitostí z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic a dálnic, Jihočeského kraje a jiných státních organizací pro projednání v orgánech města, uzavírání smluv, kontrola plateb; - zpracovávání přiznání k dani z nemovitých věcí pro finanční úřad. Místo výkonu práce: Písek Předpokládaný nástup: 01.08.2023 nebo dle dohody Doba výkonu práce: doba neurčitá Platové podmínky: platová třída 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 1 (plat se stanoví podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky) Bonusy: příspěvky ze sociálního fondu (příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci, stravenky) Předpoklady: - způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let. Požadavky: - minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou; - znalost práce na počítači (zejména Microsoft Office - Word, Excel, Outlook); - řidičský průkaz minimálně skupiny B; - praxe na úseku správy majetku nebo ve veřejné správě výhodou. Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jana Jezlová, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 08.06.2023. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ. Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – referent správy majetku“. Přihláška (lze použít přiložený formulář) musí obsahovat tyto údaje uchazeče/uchazečky: - jméno, příjmení, titul; - datum a místo narození; - státní příslušnost; - místo trvalého pobytu; - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; - datum a podpis. Povinné přílohy přihlášky: - strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se nabízené pracovní pozice; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dokladu o splnění kvalifikačních požadavků vzdělání; - čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce na počítači. Výběrové řízení – písemný test a pohovor s vybranými uchazeči/ uchazečkami proběhne dne 15.06.2023. Tajemnice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Požadujeme

  • Práce s PC - základní dovednosti PC
  • Práce s PC - textový editor (Word)
  • Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)
  • Práce s PC - internet a elektronická pošta
  • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Město Písek
Obor: Státní a veřejná správa
Profese: Úředník veřejné správy
Vzdělání: SOU s maturitou
Pracovní poměr: Plný úvazek
Plat: 20130 - 29520 Kč
Město: Písek
Ulice: Velké náměstí
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG