Referent/referentka odboru Útvar tajemníka

pracoviště Městského úřadu Kroměříž - Druh práce: Zajištění agendy cestovního ruchu, partnerských měst a propagace - Vykonávaná agenda: příprava a organizace turistické sezóny města, spolupráce s organizacemi v oblasti cestovního ruchu, zajištění komunikace a spolupráce s partnerskými městy, propagace města, zejména ve vazbě na cestovní ruch - Platová třída: 9, Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dohodou - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, znalost anglického jazyka na komunikační úrovni, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič - Výhodou: praxe v oboru cestovního ruchu či propagace - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis - K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 10. května 2021 na adresu: Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte:„VŘ cestovní ruch – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 8 podobných inzerátů
UIG