Referent/referentka obecního živnostenského úřadu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYVĚŠENO na úřední desce www.kostelecno.cz. Uzávěrka přihlášek 23.9.2020 do 12:00 hodin. Přihlášky předat na sekretariát popř. podatelnu MÚ nebo zasílat na e-mailovou adresu sekretariat@muko.cz (zde budou požadované originály předloženy osobně nejpozději při výběrovém řízení). Požadavky: - VŠ vzdělání znalosti v oboru: - zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech - zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Další požadavky: - samostatnost, důslednost, flexibilita, komunikativnost, asertivní jednání - znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - splnění podmínek § 4 zákona č. 312/2002 Sb., úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (v platném znění). Náplň práce: - referent/ka obecního živnostenského úřadu, výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon), - výkon státní správy na úseku vyřizování žádostí o koncese a živnostenské kontroly podle živnostenského zákona, řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání a vydávání rozhodnutí o sankcích za neplnění povinnosti podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů, zajišťování zemědělské agendy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění. Platové zařazení: 10. třída podle platného katalogu prací NV č. 222/2010 a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. - nástup 1.10.2020 nebo dle dohody. Nabízené výhody: - 5. týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 3 dny indispozičního volna, pružná pracovní doba.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG