REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ KONTROLY OBCÍ A ANALÝZ

REFERENT/KA ODDĚLENÍ KONTROLY OBCÍ A ANALÝZ - PP na dobu neurčitou od 1.8.2021, příp. dle dohody - Náplň práce: provádí komplexní zajišťování přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO) v rámci kraje dle zákona č. 420/2004 Sb., provádí kontrolu čerpání dotací poskytovaných obcím ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje, ukládá pořádkové pokuty a pokuty za správní delikty; projednává přestupky (z. č. 250/2000 Sb.), poskytuje metodickou a odbornou pomoc na úseku daní a poplatků obcím a DSO - Požadujeme:vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v činnostech odborně souvisejících s předmětem přezkoumání hospodaření ÚSC - Bližší informace k obsahu práce Vám podá Ing. Gabriela Střelečková, vedoucí oddělení kontroly obcí a analýz, tel.: 495 817 227, 727 956 086, e-mail: gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz - Uzávěrka přihlášek je 21. 6. 2021 ve 14:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje) - Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT. - Královéhradecký kraj - Krajský úřad Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální VR_19_21 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové - Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis - K přihlášce připojte: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu, NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu) - Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění. - Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit uvedené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. - Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php ?pgid=107).

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Královéhradecký kraj
Obor: Bankovnictví a finanční služby
Profese: Specialista financí
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Plný úvazek
Plat: 21260 - 31240 Kč
Město: Hradec Králové
Ulice: Pivovarské náměstí
Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG