REFERENT/REFERENTKA - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY

Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: - je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt, - dosáhl věku 18 let, - je způsobilý k právním úkonům, - je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy. Požadavky zaměstnavatele: - VŠ vzdělání, magisterský studijní program v oboru právo na vysoké škole v ČR výhodou, - ZOZ při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících výhodou, - pokročilá dovednost psaní na klávesnici, - uživatelská znalost Microsoft Office, - řidičský průkaz skupiny "B" (aktivní řidič). Klíčové pracovní činnosti: - projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - administrativní a další činnosti související s výkonem agendy. Náležitosti přihlášky: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka), - adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče, - datum a podpis uchazeče. K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady: - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na ty, které jsou uvedeny v požadavcích zaměstnavatele, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením, - úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky, jejíž povinný formulář je zveřejněn na úřední desce: - poštou na adresu: statutární město Zlín, oddělení personální a vzdělávání, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín; (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, referent - dopravní přestupky" a uvedeno jméno a adresa uchazeče); podací razítko nejpozději s datem 26.10.2020, nebo - osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, referent - dopravní přestupky" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nejpozději do 27.10.2020 do 14:00 hod. Také na http://zlin.eu/urednici-cl-1752.html

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Statutární město Zlín
Obor: Státní a veřejná správa
Profese: Úředník veřejné správy
Vzdělání: VŠ (Mgr., Ing.)
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 21260 - 31240 Kč
Město: Zlín
Ulice: náměstí Míru
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG