referent/ka úřadu - přestupky

místo výkonu práce: město Žatec Popis činnosti pracovního místa: - Projednávání přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména dle ustanovení § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. - Projednávání přestupků dle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou přestupků, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR, - minimální věk 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - morální a trestná bezúhonnost, - znalost jednacího jazyka - češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR). Ostatní předpoklady: - VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru právo a právní věda, - ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient), - znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, - dále orientace v zákonech: zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - výhodou zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících, - komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost, - řidičský průkaz skupiny B, -předpokládaný nástup 9/2020 Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti: - název pracovní pozice, - jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, - telefonické spojení, e-mailovou adresu, - č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, - číslo řidičského průkazu, - datum a podpis. Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu: Městský úřad Žatec Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky nám. Svobody 1 438 24 Žatec nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 20. 07 . 2020 do 16:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem " PŘESTUPKY ".

Nabízíme

  • Dovolená navíc
  • stravenky, 4 dny zdravotního volna, příspěvky na životní a penzijní pojištění
Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Město Žatec
Obor: Administrativa
Profese: Ostatní odborní pracovníci v administrativě
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 31240 Kč
Město: Žatec
Ulice: náměstí Svobody
Kraj: Ústecký
Okres: Louny

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG