REFERENT/KA PRO DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Obor školního vzdělání: Dopravní nebo veřejná správa výhodou Pracovní náplň: - Vedení správních řízení ve věci udělení, neudělení a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy. - Vedení správních řízení ve věci schválení/neschválení jízdních řádů nebo jejich změny ve veřejné linkové osobní dopravě. - Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě podle zák. č. 111/94 Sb., o silniční dopravě. - Vydávání závazných stanovisek k udělení licencí veřejné linkové dopravy jako dotčený dopravní úřad dle zák. č. 111/1994 Sb. - Vydávání vyjádření k dočasnému zrušení nebo přemístění zastávek veřejné linkové dopravy při uzavírkách silnic dle zák. č. 13/1997 Sb. - Příprava materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje. - Spolupráce s koordinátorem dopravy JČK, Jikord s.r.o. Znalosti oboru: - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě - Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Další znalosti: Znalost a užívání PC (MS Office, Windows, Internet). Flexibilita, schopnost analyticky a koncepčně myslet, dobré komunikační schopnosti, ochota se dále vzdělávat, schopnost týmové práce, samostatnost po zaučení. Praxe ve veřejné správě výhodou. Řidičský průkaz sk. B výhodou. Zkouška odborné způsobilosti na úseku silniční dopravy výhodou. Termín a způsob zaslání přihlášky: Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj, Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odbor Kancelář ředitele krajského úřadu tak, aby na krajský úřad byly doručeny nejpozději do 14.6.2024. Přihláška je ke stažení na: https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni Přílohy přihlášky jsou: 1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Zam. výhody: 25 dní dovolené + 5 dní placeného volna pro případ zdravotní indispozice (SICK DAYS). Osobní ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků. Příspěvky na rekreaci, sport, kulturu, zdravotnické pomůcky, penzijní připojištění, stravování. Pružná pracovní doba. Možnost dalšího vzdělávání.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 25 podobných inzerátů
UIG