REFERENT/KA ODBORU EKOLOGIE A VEŘEJNÉHO PROSTORU

Komplexně zajišťuje investiční činnost spojenou se všemi nemovitými či movitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberce, jejichž garantem je odbor ekologie a veřejného prostoru (dětská hřiště a sportoviště, veřejně přístupná zeleň, drobné památky, vodní toky apod.). Zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci. Provádí přípravu výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce. Vykonává věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb. Provádí příjem, evidenci a vyřizování žádostí a peticí obyvatel města Liberec nebo firem ve věcech realizace staveb. Provádí příjem, evidenci a vyřizování žádostí a peticí obyvatel města Liberec nebo firem ve věcech realizace investičních akcí, přebírá majetek po jeho rekonstrukcích a obnovách včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut. Zajišťuje dozor nad prováděním staveb v rámci své působnosti, provádí pravidelné kontroly. Zabezpečuje inženýrskou činnost a nutnou koordinaci při provádění oprav nebo rekonstrukcí spravovaného majetku. Více informací na webových stránkách: www.liberec.cz v sekci volná pracovní místa. Zaměstnanecké výhody: Jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (5 týdnů dovolené, sociální volno, stravenkový paušál, roční příspěvek na vybrané aktivity…), osobní ohodnocení po uplynutí zkušební doby Hlásit se emailem, telefonicky do 20.5.2024 nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105. Výběrové řízení proběhne v květnu/červnu 2024 (termín bude upřesněn).

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 27 podobných inzerátů
UIG