Referent/ka odboru dopravy a silničního hospodářství pro oblast evidence silničních vozidel a zkušební komisař řidičů

VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ceska-trebova.cz PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: dle dohody Pracovní poměr na dobu neurčitou JINÉ POŽADAVKY: - Úplné středoškolské vzdělání, - praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána, - základní znalost zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, - zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti vedení registru vozidel nebo průkaz zkušebního komisaře řidičů výhodou, - aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, práce s internetem) podmínkou, - znalost psaní na počítači všemi deseti prsty výhodou, - bezúhonnost, - flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, - komunikativní schopnosti, - nejméně pět let držitelem řidičského oprávnění skupiny A, B, podmínkou, držitelem skupiny C podmínkou, řidičské oprávnění skupiny D výhodou, - věk minimálně 25 let, - žadatel musí prokázat, že nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a že mu v posledních pěti letech nebyl takový trest uložen. CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI: - Zajišťování správních činností spojených s registrací vozidel a přezkušování žadatelů o řidičská oprávnění z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. PLATOVÉ PODMÍNKY: - Zařazení dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. INFORMACE POSKYTNE: - Ing. Tomáš Hájek, vedoucí odboru dopravy a SH, tel.: 465 500 271, - Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ, tel.: 465 500 113. UPOZORNĚNÍ: - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu kdykoli zrušit. Písemné přihlášky zasílejte do 24.09.2021 v obálce označené v levém horním rohu nápisem "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - DOP -- NEOTVÍRAT" na adresu: Ing. Věra Pirklová Tajemnice MěÚ Staré náměstí 78 560 02 Česká Třebová Vlastní VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ se uskuteční VE STŘEDU DNE 29.09.2021 OD 14:30 HODIN v malé zasedací místnosti Městského úřadu v České Třebové (II. poschodí). POZVÁNKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY. PŘESNÝ ČAS VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚN TELEFONICKY.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 6 podobných inzerátů
UIG