Referent/ka kultury a sportu

Charakteristika vykonávané činnosti - vedení kompletní agendy související s poskytováním finančních dotací v oblasti sportu, včetně uzavírání smluv a všech souvisejících úkonů - zajišťuje přehled údajů o činnosti a akcích kulturních, sportovních a zájmovýc organizací na území města Mělníka a jejich propagaci - další organizační a administartivní agenda úseku kultury a sportu Místo výkonu práce Městský úřad Mělník Platové zařazení a platové podmínky 9. platová třída (platové rozpětí 21 710 Kč - 31 820 Kč dle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Pracovní poměr na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou Předpokládaný nástup 1. 11. 2023 Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele - vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání - prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí - odpovědnost, samostatnost a spolehlivost - dobré komunikační a organizační schopnosti - ochota neustálého vzdělávání a práce na svém rozvoji - řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných, - úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělán Lhůta pro podání přihlášky do 27. 9. 2023 - 10:00 Způsob podání přihlášky Obálku označenou "Výběrové řízení na funkci referentky/referenta kultury a sportu - NEOTVÍRAT" uchazeč zašle na adresu Městský úřad Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník nebo osobně předá na podatelnu městského úřadu. Zpracování a uchování přihlášky s doklady Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG