referent agendy účetnictví

Bližší informace: Ing. Martin Karp, vedoucí ekonomického a personálního oddělení organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, tel. 724 863 370, e-mail: mkarp@slezska.cz Požadované doklady: Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zabezpečování požadovaných činností, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení. Předpokládaný nástup: 1. 1. 2022, pracovní poměr na dobu neurčitou. Platové zařazení: 10. platová třída podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod. Lhůta pro podání přihlášky: do 25. 10. 2021 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Způsob a místo podání: Poštou nebo osobním doručením na ekonomické a personální oddělení příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Riegrova 1/3, Ostrava – Hrušov v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PO č.6/2021 NEOTVÍRAT, s uvedením adresy uchazeče. Adresa, na kterou se přihláška posílá: Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace Ing. Martin Karp, vedoucí ekonomického a personálního oddělení, Stará cesta 125/4 711 00 Ostrava – Hrušov Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Charakteristika vykonávané práce: Zaměstnanec komplexně a samostatně vede účetnictví účetní jednotky dle zákona o účetnictví, ČÚS, metodiky vztahující se k účetnictví účetní jednotky (vnitřní předpis o účetnictví), a to v členění za každou registrovanou službu odděleně dle zákona o sociálních službách (6 registrovaných služeb) a stanovených podmínek dotačních programů, zabezpečuje zúčtování daní, dotací a finančních prostředků a zdrojů, sleduje a provádí účetní záznamy o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech, a to včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti, provádí platební a zúčtovací styk s bankou, sestavuje účetní závěrky za účelem jejich čtvrtletního předkládání do centrálního systému účetních informací státu a Magistrátu města Ostravy, metodicky usměrňuje způsobaplikace vybraných právních předpisů, je zodpovědný za samostatné zajišťování agendy vztahující se k DPH ve vztahu k zahraničí, zabezpečuje agendu daně z příjmu, zajišťuje daňové řízení se správcem daně, spolupracuje na řešení případů možného porušení povinnosti dle zákona o účetnictví nebo jiných právních předpisů a spolupracuje při kontrolách příslušných orgánů, oceňuje majetek.

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Obor: Bankovnictví a finanční služby
Profese: Specialista financí
Vzdělání: VOŠ
Pracovní poměr: Plný úvazek
Plat: 21260 - 31240 Kč
Město: Ostrava
Ulice: Stará cesta
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava - město

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG