Referent / referentka Oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař / komisařka, zajišťování agendy registru vozidel

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - bližší informace, předpoklady a náležitosti přihlášky zveřejněny na úřední desce www.kostelecno.cz. Uzávěrka přihlášek 11.2.2024. Přihlášky lze doručit poštou, osobně na podatelnu, datovou schránkou nebo e-mailem na adresu personalistika@muko.cz . Požadavky: - VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - splnění podmínek dle § 34 odst. 1 písm. zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění, tj. žadatel o vydání průkazu zkušebního komisaře musí prokázat, že: - je starší 25 let, - je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B, C, T (sk. A výhodou), - nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních pěti letech mu nebyl takový trest uložen - dobré komunikační a organizační schopnosti - schopnost samostatně plnit individuální úkoly - spolehlivost při hospodaření se svěřenými prostředky - časová flexibilita - znalost práce s PC a kancelářskými programy - zdravotní způsobilost. Výhodou: - osvědčení o absolvování vzdělávacího školení pro zkušební komisaře - zkouška z odborné způsobilosti při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel - praxe ve správním řízení - znalost zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - znalost zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků - znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nabízíme: - stabilní práci v dobrém kolektivu - po zapracování adekvátní osobní finanční ohodnocení - nástup 1.3.2024 nebo dle dohody.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG