RADA/ODBORNÝ RADA V ODD. KONTROLY ZVLÁŠTNÍCH ČINNOSTÍ II (270025)

Služba zahrnuje zejména: - Kontrola použití dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU u příjemců dotací včetně správy odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. - Práce na PC, vytváření dokumentů v programu Word a Excel (např. zprávy o kontrole, oznámení o zahájení/ukončení kontroly), práce s příslušnými aplikacemi a informačními systémy. - Výjezdy služebním vozidlem v rámci provádění kontrolní činnosti a místních šetření. Výhodou řidičský průkaz sk. B. - výkon služby spočívající v rozhodování v daňovém a správním řízení Přihlášky zasílejte nejpozději do 4.7.2024 dle požadavků na stránkách Finanční správy.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 6 podobných inzerátů
UIG