Rada/odborný rada

pracoviště Kroměříž - Náplň práce: zajišťování administrativních, provozních a jiných činností v oblasti pozemkových úprav, zajišťování ostatních odborných činností v oblasti pozemkových úprav (například BPEJ, eroze, sucho, technická pomoc, administrace dotačních programů), zajišťování vedení správních činností podle zákona č. 139/2002 Sb. v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád - Požadavky: minimálně vyšší odborné vzdělání (v případě nesplnění stanoveného vzdělání nutná praxe – uchazeč v uplynulých 10 letech vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let), minimální věk 18 let, svéprávnost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, české občanství nebo jiného členského státu Evropské unie (který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru), komunikativnost, řidičský průkaz sk. B, znalost Microsoft office a Microstation - Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou po dobu mateřské a následně rodičovské dovolené státní zaměstnankyně. Předpokládaným dnem nástupu do práce je 15. 7. 2024. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy - Benefity: Osobní příplatek, Odměny, 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna, pružná služební/pracovní doba, peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu, finanční odměny při významných životních či pracovních jubileích a při prvním skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod, Vzdělávání zaměstnanců, Benefity z FKSP - Výběrového řízení na výše uvedené pracovní místo se v souladu se zákoníkem práce může zúčastnit uchazeč, který: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk, b) dosáhl věku 18 let, c) je plně svéprávný, d) je bezúhonný, e) vyšší odborné vzdělání (v případě nesplnění stanoveného vzdělání nutná praxe - uchazeč v uplynulých 10 letech vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let), f) má potřebnou zdravotní způsobilost - Posuzovány budou žádosti (motivační dopis + životopis) o přijetí do pracovního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13. 6. 2024 tj. v této lhůtě: • doručené v elektronické podobě na adresu elektronické pošty služebního úřadu (epodatelna@spucr.cz ), nebo • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: z49per3). Datová zpráva nebo e-mail, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Výběrové řízení na pracovní místo „Rada/odborný rada, Pobočka Kroměříž, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj.“ V žádosti je uchazeč povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. - K žádosti dále uchazeč přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis - S uchazeči, kteří budou na základě životopisu a motivačního dopisu vybráni výběrovou komisí do druhého kola výběrového řízení bude proveden výběrovou komisí pohovor. - Více najdete na https://kariera.spucr.cz/2024/05/09/rada-odborny-rada-pobocka-kromeriz-krajsky-pozemkovy-urad-pro-zlinsky-kraj/

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG