RADA/ODBORNÝ RADA - vedoucí oddělení personálního a mzdového Odboru kanceláře krajské pobočky

Rada/ odborný rada – vedoucí Oddělení personálního a mzdového Odboru kanceláře krajské pobočky Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Liberci, v němž je služební místo zařazeno, se služebním působištěm v Liberci, ID 11003614. Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: Metodické a odborné vedení oddělení personálního a mzdového, s důrazem na kvalitu a garanci zabezpečovaných procesů. Koordinace a usměrňování činností v oddělení personálním a mzdovém. Garance a metodické vedení personálních činností a procesů v rámci vymezené územní působnosti krajské pobočky. Organizace procesů a činností ve věcech státní služby, včetně vedení správních řízení. Garance správy služebních vztahů státních zaměstnanců a vedení osobních spisů. Koordinace a kontrola vzdělávání zaměstnanců ve vymezené územní působnosti krajské pobočky. Výkon činnosti oprávněné úřední osoby ve správním řízení. Koordinace výběrových řízení. Odpovědnost za řízení svěřeného oddělení a koordinace personálních procesů v rámci krajské pobočky, včetně provádění kontrol svých podřízených. Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.uradprace.cz/documents/37855/5635387/20240710-liberec-rizeni-rada_odborny_rada%E2%80%93_vedouci_oddeleni_personalniho_a_mzdoveho_0.pdf/c8df9262-dae6-72f2-b390-fafca79abc1b

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG