Právo Právník

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 21480 kč, mzda max. 32290 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:, - je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, - dosáhla věku 18 let, - je způsobilá k právním úkonům, - je bezúhonná, - ovládá jednací jazyk, Požadavky:, - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo - podmínkou, - znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – výhodou, - vhodné i pro absolventy, - morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě, - dobré komunikační schopnosti, - spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům, - znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, ASPI), Co nabízíme:, - příjemné pracovní prostředí, - pružné rozvržení pracovní doby, - 5 týdnů dovolené, - příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek, - příspěvek na penzijní připojištění, - účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), - možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu, Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:, - jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, , místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o, povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:, - strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních, zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních, příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským, státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se, bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení., Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly., Přihlášku můžete doručit následovně:, • prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka, 130/14, Prostějov 796 01, • prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských, zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA “., Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů, Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou, Místo výkonu práce: Prostějov, Termín pro podání přihlášky: do 17. 7. 2019, Předpokládaný nástup: srpen 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče, Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jana Orságová, vedoucí odboru kancelář, tajemníka MMPv, tel. č. 582 329 460 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, , tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.. Pracoviště: Statutární město prostějov, nám. T. G. Masaryka, ďż˝.p. 130, 796 01 Prostějov 1. Informace: Zdeňka Bendová, .

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.