Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách vykonává , například, činnosti spočívající: - v nácviku jednoduchých denních činností klientů - v pomoci při osobní hygieně a oblékaní klientů - v podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb klientů - v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků klientů - v působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovních aktivit klientů - v provádění volnočasových aktivit klientů, zaměřených na rozvíjení jejich osobnosti, zájmů, znalostí a schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy - v zabezpečování zájmové a kulturní činnosti klientů - dále zaznamenává průběh poskytování sociální služby Požadujeme: - minimálně kurz pracovníka v sociálních službách - orientaci v zákoně o sociálních službách a prováděcí vyhlášky - znalosti Standardů kvality sociálních služeb - čistý trestní rejstřík - komunikační dovednosti, schopnost pracovat samostatně, iniciativně a v týmu - osobnostní předpoklady pro práci s klienty organizace ( emoční stabilita, psychická odolnost apod.) - spolehlivost, pečlivost, důslednost a kreativní myšlení - uživatelskou znalost PC (MS Office) způsob kontaktu: životopis zasílat na e-mail

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG