PRACOVNÍK / PRACOVNICE ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ- VYCHOVATEL / VYCHOVATELKA

Kontakt: Hudská Naďa, e-mail: 22personalnivedouci@vez.val.justice.cz , tel. 493 507 219 (Po-pá 7:00-14:30 hod.) Požadujeme: - střední vzdělání s maturitní zkouškou a specializační pedagogické studium v akreditované formě nebo doplňkové pedagogické studium (dps) absolvované nebo zahájené před účinností zákona č. 563/2004 Sb. nebo vzdělání získaného složením maturitní zkoušky z pedagogické disciplíny, samostatná závěrečná zkouška (absolutorium) z pedagogiky na VOŠ nebo vysoké škole. Platové podmínky: 9. plat. třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění a v závislosti na dosažené praxi + zvláštní příplatek. Náplň práce: - komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukci včetně cílených opatření k optimalizaci vzdělávacího procesu odsouzených a realizaci protidrogové prevence v rámci věznice Předpokládaný termín nástupu 1.5.2021 nebo dohodou. Zaměstnanecké výhody: - 5 týdnů dovolené, 5 dnů dodatkové dovolené, 5 dnů indispozičního volna, možnost využití FKSP (příspěvek na stravování, penzijní připojištění, rekreaci, kulturní a sportovní akce, návratné bezúročné půjčky, bezplatné využití tělocvičny, posilovny, sauny, JUDO-sálu v objektu věznice)

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG