Ostatní specialisté v sociální oblasti

Popis pracovní pozice: – vykonává sociální práci, poskytuje sociální poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, – vede jednání se zájemci o službu, rodinnými příslušníky klientů, jejich opatrovníky, veřejnými institucemi, – vede a zpracovává osobní dokumentaci klientů služby chráněné bydlení, – zpracovává Smlouvy o poskytování sociální služby, – pomáhá klientům chráněného bydlení v naplňování jejich práv a oprávněných zájmů, pomáhá jim při řešení oblasti svéprávnosti, -koordinuje služby v chráněných bytech a jejich náplň s ohledem na potřeby klientů.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 23 podobných inzerátů
UIG