Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a

Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur Odborný/vrchní referent – poradce pro dlouhodobě nezaměstnané v projektu PDU. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18230 kč, mzda max. 27420 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané v projektu "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)" v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště Česká Lípa Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci, v oborech služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Zaměstnanost"., Místem výkonu služby je Česká Lípa., Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2020, po dobu realizace projektu "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)" s reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. ledna 2019., Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy., Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:, -Předvýběr uchazečů o zaměstnání před vstupem do projektu., -Zajištění vstupu do projektu, individuální posouzení situace a předpokladů uchazeče o zaměstnání., -Vytvoření individuálního projektového plánu, motivační pohovory, individuální a skupinové poradenství., -Komunikace se spolupracujícími subjekty., -Párování vhodných uchazečů o zaměstnání na pracovní místa., -Doprovod uchazeče o zaměstnání na výběrová řízení v individuálních případech., -Příprava podkladů pro zprávu o realizaci, administrace projektu., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, 1.je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];, 2.dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];, 3.je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];, 4.je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];, 5.dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání střední s maturitní zkouškou., 6.má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];, K žádosti dále žadatel přiloží:, 1.strukturovaný profesní životopis., Posuzovány budou žádosti[1]o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 10. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.lb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID pnszpvi., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/98118-78099806".. Pracoviště: Úřad práce české republiky - kop česká lípa - p. zdislavy, Paní Zdislavy, č.p. 419, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: podatelna@lb.mpsv.cz , .

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 11 podobných inzerátů