odborný/vrchní referent – poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele v projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“ v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru zaměstnanosti Kontaktního prac. Plzeň-měs

Odborný/vrchní referent – poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele v projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“ v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště Plzeň-město Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni, Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022, s pravděpodobností prodloužení do 31. prosince 2023, po dobu realizace projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“ s reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. března 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. ledna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 305 88 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/1718-78099810“. Plné znění najdete na našem portále: https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-cilovou-skupinu-a-zamestnavatele-projekt-pdu-kop-plzen-mesto-20-01-2022

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Obor: Administrativa
Profese: Ostatní odborní pracovníci v administrativě
Vzdělání: SOU s maturitou
Pracovní poměr: Plný úvazek
Plat: 19730 Kč
Město: Plzeň
Ulice: Kaplířova
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG