Geograf/ka

Náplň práce: - Komplexní zajišťování geografických činností související s aktualizací Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®) včetně vyhodnocení zpracovaných dat z hlediska obsahové kvality a topologie před jejich uložením do databáze. - S podporou terénního šetření obsahová kontrola dat zpracovávaného území, zejména s ohledem na jejich aktuálnost, věcnou správnost a topologii. - Důkladné osvojení ovládání základních technologií používaných oddělením pro aktualizaci dat ZABAGED® (APV ZABAGED, APV Geonames, MS Office - Excel, TopoL Mobile, PhoTopoL). Zaměstnanecké výhody: - odměny z FKSP, - stravování s příspěvkem organizace z FKSP, - možnost osobního rozvoje v zájmu organizace, - práce v příjemném kolektivu. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 08. 07. 2024, tj. v této lhůtě - doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8, - podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, - podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (zu.praha@cuzk.cz ), nebo - podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (6yvadsa). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo geograf v oddělení sběru dat Pardubice EX ID 90000364 “. V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 89 podobných inzerátů
UIG