FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY- VEDOUCÍ KATEDRY TEORIE A DĚJIN VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

CHARAKTERISTIKA: manažerská činnost na katedře teorie a dějin výtvarného umění a architektury v oblasti personálního a finančního řízení, v souladu s rozvojem pracoviště v oblastech řízení a koordinace pedagogických, vědecko-výzkumných a publikačních aktivit, a to v návaznosti na strategii rozvoje Fakulty umění a architektury, pedagogická, vědeckovýzkumná a publikační činnost, sebevzdělávací aktivity, příprava a realizace projektů, vedení seminárních, popřípadě disertačních prací. DOVEDNOSTI: kreativní myšlení, schopnost týmové a systematické práce, zodpovědnost organizační schopnosti, tvůrčí aktivitu, schopnost motivovat a vést kolektiv, předpoklady pro řízení pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, odbornou praxi, vědeckou a publikační činnost v oboru, zkušenosti s řízením týmu výhodou, samostatnost a dobré komunikační schopnosti, pracovní flexibilitu, koncepčnost, odborné kontakty v oboru, minimálně 5 let odborné praxe včetně pedagogické činnosti, zkušenosti s řešením grantových projektů, znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 (úroveň vyšší a další světové jazyky výhodou), zájem o internacionalizaci pracoviště, zapojování do mezinárodních akademických sítí VZDĚLÁNÍ: ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru teorie a dějin výtvarného umění a architektury, profesuru nebo habilitaci v oboru teorie a dějin výtvarného umění a architektury, popř. u uchazeče s vědeckou hodností předpoklady k brzké habilitaci. PRAC.POMĚR: 100% úvazek, termín zahájení výkonu funkce od 1. září 2024 na 4 roky, na dobu výkonu funkce vedoucí/ho katedry bude uzavřena dohoda o výkonu vedoucího pracovního místa s možností odstoupení nebo odvolání z funkce vedoucí/ho katedry, která je nezbytnou podmínkou výkonu funkce vedoucí/ho katedry. NÁSTUP: září 2024, mzd. zařazení dle vnitř. mzd. předpisu. Zaměstnanecké benefity: ubytování, podnikové stravování, předškolní zařízení K přihlášce do VŘ musí být přiloženy tyto dokumenty: stručný životopis, stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikovaných odborných prací s příp. ohlasy, doklady o ukončeném vzdělání, příp.doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech, příp. hodnocení z předch. pracoviště, písemný projekt zamýšlené odborné orientace katedry v rozsahu dvou stran A4. Přihlášku doručte výlučně elektronicky (volnamista@tul.cz a v kopii jitka.havlikova@tul.cz ) nejpozději do 12.05.2024. Výběr. Řízení je od 10.04.2024 zveřejněno na úřední desce TUL.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 43 podobných inzerátů
UIG