Drážní úřad, zvláštní užívání

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Statutární město Chomutov tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Drážní úřad, zvláštní užívání" na odbor stavební úřad s místem výkonu práce statutární město Chomutov. Stručné vymezení pracovní náplně: odkaz na www.chomutov-mesto.cz Platové zařazení: " platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.260 Kč - 31.240 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: " úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, " dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, " ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy. Další požadavky: " dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich požadujeme vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (nemá-li uchazeč vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo je povinen prokázat odbornou způsobilost zkouškou dle zákona č. 250/2016 Sb. provedenou u Ministerstva vnitra po nástupu do pracovního poměru). Výhodou bude: " orientace ve stavebním řízení, " praxe ve veřejné správě, " znalost zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Co od Vás očekáváme: " výborný písemný a ústní projev, " dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, " schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost, " flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, " aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), " řidičský průkaz skupiny B. Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit: Písemná přihláška musí obsahovat: " jméno, příjmení a titul uchazeče, " datum a místo narození, státní příslušnost, " místo trvalého pobytu, " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, " telefonní a e-mailový kontakt, " datum a podpis uchazeče. Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: " životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, " ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, " ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, " případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost, Předpokládaný nástup: dle dohody, optimálně od 01.09.2020. Kam pak s přihláškou? Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OSÚ drážní úřad" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. srpna 2020 do 12,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Statutární město Chomutov
Obor: Státní a veřejná správa
Profese: Úředník veřejné správy
Vzdělání: VŠ Bakalářské
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 31240 Kč
Město: Chomutov
Ulice: Zborovská
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov

Litujeme, ale k tomuto inzerátu nejsou v tuto chvíli k dispozici žádné kontaktní údaje.

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG