Doprava a logistika Vedoucí dopravy

Řídící pracovníci v oblasti dopravy IVEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONCEPCE A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 23270 kč, mzda max. 34970 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:, je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt, , dosáhl věku 18 let, , je způsobilý k právním úkonům, , je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:, a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy., není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky., Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR (tzv. "lustračním" osvědčením), skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením., Požadavky zaměstnavatele:, VŠ, magisterský stupeň, , praxe v řídící funkci min. 2 roky, , orientace v tvorbě koncepčních územních a strategických dokumentů městského dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy, popř. i územního plánování, , uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office, příp. CAD), , řidičský průkaz skupiny "B", aktivní řidič., Klíčové pracovní činnosti:, podílí se na zpracování odvětvových (dopravních) rozvojových dokumentů města včetně dokumentů v oblasti organizace, řízení a regulace dopravy dlouhodobého a střednědobého charakteru a sleduje vývoj a stav plnění závěrů vyplývajících z těchto dokumentů, , vede dokumentaci k rozhodujícím investičním akcím v oblasti dopravní infrastruktury v součinnosti s orgány Zlínského kraje, orgány Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic Zlínského kraje, s oddělením prostorového plánování MMZ, Odborem realizace investičních akcí MMZ a obecným a speciálním stavebním úřadem, , vyjadřuje se k připravovaným stavbám z hlediska dopravních koncepcí a odvětvových územně plánovacích podkladů a z hlediska koordinace a souladu se schválenou koncepcí rozvoje dopravních systémů., Náležitosti přihlášky:, jméno, příjmení a titul uchazeče, , datum a místo narození uchazeče, , státní příslušnost uchazeče, , místo trvalého pobytu uchazeče, , číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka), , datum a podpis uchazeče, , adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče., K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:, životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích zaměstnavatele, , výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením, , úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, , osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971., Místo, způsob a lhůta podání přihlášky, jejíž povinný formulář je zveřejněn na úřední desce:, - poštou na adresu: Statutární město Zlín, oddělení personální a vzdělávání, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín (obálka musí být označena "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, vedoucí OdKaRDS" a uvedeno j. Pracoviště: Statutární město zlín, náměstí Míru, č.p. 12, 760 01 Zlín 1. Informace: Ing. David Neulinger, +420 577 630 728.

Typ inzerátu: Nabídka
Obor: Doprava a logistika
Profese: Vedoucí dopravy
Vzdělání: VŠ (Mgr., Ing.)
Práce pro ZPS: Ne
Plat: 23270 - 34970 Kč
Město: Zlín
Ulice: náměstí Míru
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.