Asistent/ka ředitele

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem Datum předpokládaného nástupu: dle domluvy Požadavky na uchazeče: . ukončené středoškolské vzdělání . uživatelská znalost práce s PC, zejména Word, Excel, PPT . pozitivní přístup k IT obecně . znalost principů fungování příspěvkové organizace a související legislativy . orientace práce se spisovou službou, datovou schránkou a registrem smluv . znalost problematiky ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (GDPR) . samostatnost, zodpovědnost a pečlivost, smysl pro pořádek v dokumentaci, výborné komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita . řidičské oprávnění sk. „B“ (výhodou) Charakteristika a platové zařazení vykonávané činnosti: . práci na HPP, funkční období na dobu určitou . koordinace sekretářských, administrativně-technických prací . zajišťování specializovaných organizačních záležitostí, činností a agend spadající do správy ředitele . komplexní zajišťování spisové služby, předávání archivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů . platové zařazení se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost osobního příplatku . 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, stravenky a dále pak zaměstnanecké jízdné včetně výhod pro rodinné příslušníky . možnost dalšího vzdělávání, rozšiřování kvalifikace (odborné semináře, rozvoj jazykových dovedností) Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: . jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, podpis uchazeče, kontaktní údaje (mobil, e-mailová adresa) K přihlášce je nutné připojit: . strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe . kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopie odborných osvědčení . výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce . písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení Obálku s přihláškou a požadovanými doklady doručte do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to nejpozději v termínu do 10.7.2020, s označením: „Výběrové řízení – ASISTENTKA ŘEDITELE – NEOTVÍRAT“ Na adresu: Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána uchazečům zpět.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 13 podobných inzerátů
UIG