Asistent/ka prevence kriminality

Město Bruntál vyhlašuje výběrové řízení na místo: Asistent/ka prevence kriminality v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve městě Bruntál se zařazením: na Městské policii v Bruntále s místem výkonu práce: Bruntál s nástupem: dle dohody pracovní poměr na dobu určitou: do 31. 12. 2022 Uchazečem se může stát osoba, která: - je státním občanem ČR, - dosáhla věku 18 let, - je způsobilá k právním úkonům. Další požadavky: - střední vzdělání s výučním listem, popř. dokončené minimálně základní vzdělání, - být schopen/a obchůzkové činnosti, - praxe v oboru služeb kriminální a sociální prevence výhodou, - absolvovat vstupní vzdělání APK a úspěšně složit písemný test a ústní pohovor, - znalost území města Bruntál, převážně pak sociálně vyloučené lokality. Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis uchazeče. K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: - Dotazník k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent/ka prevence kriminality (Dotazník je přílohou č. 1 na www.mubruntal.cz, také je možno jej vyzvednout v tištěné podobě na Městské Policii v Bruntále, nám. Míru 1). - Motivační dotazník k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici APK (Motivační dotazník je přílohou č. 2 na www.mubruntal.cz nebo je možno jej vyzvednout v tištěné podobě na Městské Policii v Bruntále, nám. Míru 1). - Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech. - Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. - Ověřenou kopii výučního listu, popř. vysvědčení z osmého nebo devátého ročníku ZŠ. - Čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že proti němu není vedeno trestní stíhání. - Čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně (dvakrát a vícekrát) uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. - Čestné prohlášení o nepobírání starobního důchodu. Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu a MěP podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje starosta Města Bruntál. Nabízíme: Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days, 5 týdnů dovolené a další benefity. Písemnou přihlášku lze podat: ve lhůtě do 9.9.2022 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu: Městský úřad Bruntál sekretariát starosty Nádražní 994/20 792 01 BRUNTÁL Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Z : 27.7.2022

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Město Bruntál
Obor: Ochrana a ostraha
Profese: Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
Vzdělání: Základní + praktická škola
Pracovní poměr: Plný úvazek
Plat: 16200 Kč
Město: Bruntál
Ulice: Nádražní
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG