administrátor/ka , správce počítačové sítě

místo výkonu práce: město Žatec Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): . platová třída 9/10 . platové rozpětí 9. platové třídy v závislosti na praxi 19.730, - Kč až 28.920, -Kč . platové rozpětí 10. platové třídy v závislosti na praxi 21.260, -Kč až 31.240, - Kč Nabízíme: . pružnou pracovní dobu, . 5 týdnů dovolené, . stravenky/stravenkové karty, . 4 dny zdravotního volna (indispozice), . osobní příplatek, . vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace . pravidelný růst platu, . služební mobilní telefon, . služební notebook, . vlastní kancelář IT, . příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání, . příspěvek na vitaminové doplňky či očkování, . příspěvek na životní nebo penzijní pojištění, . možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec, . společensko kulturní aktivity, . stabilní a profesionální zázemí, . přátelský kolektiv. Popis činnosti pracovního místa: . zpracování objednávek a faktur na úseku IT, . evidence majetku, inventury, evidence nového majetku, vyřazování starého majetku, . správa webu, . práce v různorodých agendových systémech nutných pro provoz úřadu včetně identity managementu, . nástupní a výstupní agendy zaměstnanců, . školení uživatelů, . IT úkony (základní podpora uživatelů, základní údržba HW a SW). Ostatní předpoklady: . vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou obor s IT zaměřením), . samostatnost, pečlivost a spolehlivost, komunikační schopnosti, flexibilita, . základní přehled v IT problematice (SW, HW), výhodou znalost práce v programech GINIS/VITA, . znalost zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů . ochota učit se nové věci, . základní znalost AJ, . řidičský průkaz skupiny B, . výhodou praxe v oboru, . předpokládaný nástup dle dohody Předpoklady pro vznik pracovního poměru: . státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR, . minimální věk 18 let, . způsobilost k právním úkonům, . morální a trestná bezúhonnost, . znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR). Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti: . název pracovní pozice, . jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, . telefonické spojení, e-mailovou adresu, . č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, . číslo řidičského průkazu, . datum a podpis. K přihlášce budou připojeny tyto doklady: . strukturovaný životopis, . ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce. Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu: Městský úřad Žatec Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky nám. Svobody 1 438 24 Žatec nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 08. 07. 2020 do 16:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „Výběrové řízení – administrátor, správce počítačové sítě 03“.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG